Інформація про курс

В курсі „Динаміка та моделювання клімату” розглядаються глобальні процеси, які відбуваються в усіх складових кліматичної системи планети Землі – атмосфері, гідросфері, літосфері, кріосфері та біосфері, – та зумовлені як впливом зовнішніх кліматоутворювальних факторів (форсингами), так і фізичними властивостями цих компонентів системи. Надається сучасна наукова інформація про фізичні механізми впливу кліматоутворювальних факторів на глобальну кліматичну систему планети Землі та взаємодії між різними її складовими, а також про домінуючі в цій глобальній системі прямі та зворотні зв'язки та їх вплив на динаміку клімату Землі. Зосереджено увагу на нових задачах кліматології, а саме на питаннях пом'якшення впливу прогнозуємих змін клімату на людину та біосферу в цілому. Детально розглядаються різні підходи до моделювання кліматичної системи. Вивчаються різні моделі клімату та методи їх розв’язання. Крім цього, наводиться короткий опис головних, за сучасними уявленнями, причин змін клімату у минулому і можливі сценарії кліматичних змін у наступні сторіччя або навіть тисячоліття.


Налаштування

Налаштування