slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Discover your potential then Exceed it

Україна

Learn More
slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
Сайт дистанційного навчання кафедри метеорології та кліматології
 

є багатогалузевим державним університетом, який надає інноваційну освіту учнів та випускників, що сприяє розвитку суспільства та особистості шляхом гармонізації відносин між людьми та природою, головного національного освітнього центру для підготовки фахівців з  гідрометеорології.

The ECOIMPACT project team at OSENU, in collaboration with the colleagues from TSNUK, KhSAU and AU – Plovdiv, is engaged in development of educational materials (short-term professional development sectoral courses) for end-users representing weather-sensitive sectors of economy (both enterprises and administration). The course of Weather Pattern Impact on the Rural Economy will relate outcomes from cutting-edge atmospheric science with sector-specific economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.

Be part of US

The Term of Study comprises: Bachelor of Science – 4 years, Master of Science – 2 years, PhD – 4 years, Doctor of Science – 2 years. The Centre for Postgraduate Studies of the University offers some thirty-five programms of short- and medium syllabi for Professional Development in title specialities and specializations for professionals from various regional organizations and services, businesses, teaching staff of other universities and the community.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Новини сайту

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ

У навчальному курсі «Середньо- та довгострокові прогнози погоди» наведені основні відомості про наукові школи, підходи та методи прогнозів від малої завчасності (3, 5, 10 діб) до кліматологічних (циркуляційна епоха) від основоположних до сучасних досліджень. У загальному в програму включено основні відомості про фактори та складові загальної циркуляції атмосфери (ЗЦА), що обумовлюють довготривалі зміни погоди. Особлива увага приділяється новим поглядам на проблеми середньо- та довгострокового прогнозу погоди на сучасному етапі розвитку та перспективам удосконалення існуючих методів прогнозування.
Course

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В дисципліні «Методологія та організація наукових досліджень» викладаються теоретичні засади науки і  науково-дослідної діяльності, методологія та методи наукових досліджень, технологія організації, планування та виконання наукових досліджень, вимоги до складання звітів з науково-дослідних робіт, публікації отриманих результатів, принципи наукової етики.

Course

КЛІМАТ УКРАЇНИ

Дисципліна присвячена вивченню особливостей клімату України та  прикладних аспектів його використання. Узагальнено основні кліматоутворювальні фактори і режим деяких кліматичних характеристик, зумовлених ними. Надано типи кліматів України за різними класифікаціями. Приділено достатню увагу кліматичним ресурсам для розв’язання деяких прикладних задач.  Викладено деякі особливості сучасних змін клімату на території країни.


Course

РЕГІОНАЛЬНА СИНОПТИКА

Дисципліна «Регіональна синоптика» включає розглядання особливостей макроциркуляційних атмосферних процесів, процесів синоптичного масштабу та мезомасштабних процесів, які обумовлені дією орографії, над територією  Європи взагалі та Україною зокрема, а також суміжних географічних територій.

Course

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПРОГНОЗИ ПОГОДИ

Прогнози погоди, які складаються з урахуванням особливостей діяльності конкретних галузей економіки та життєдіяльності, називаються спеціалізованими.

Курс «Спеціалізовані прогнози погоди» містить теоретичні положення, що лежать в основі методів прогнозу погоди в залежності від впливу окремих метеорологічних величин і явищ на роботу тих чи інших конкретних галузей економіки. Розділи курсу складено з урахуванням наукових основ побудови методів спеціалізованих короткострокових (у деяких випадках середньострокових) прогнозів погоди.

Особлива увага приділяється умовам виникнення та методам прогнозування  стихійних гідрометеорологічних явищ, даються рекомендації щодо використання сучасних удосконалених методів прогнозу.

Запропонований курс націлений на те, щоб сформувати у студентів, магістрів та спеціалістів в області метеорології професіональні навики та вміння щодо якісного оперативного обслуговування конкретних споживачів гідрометеорологічної інформації.


Course

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Дисципліна «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України» належить до професійно-орієнтованого циклу підготовки та розрахований на магістрів всіх спеціальностей і спеціалізацій напряму 103 «Науки про Землю».

Course

МЕЗОМЕТЕОРОЛОГІЯ ТА НАУКАСТИНГ

Дисципліна «Мезометеорологія та наукастинг» - складова частина державного стандарту освіти на рівні магістра. Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізація  «Метеорологія».

Course

ГЕОФІЗИКА З ОСНОВАМИ АСТРОНОМІЇ

Блок змістовного модуля «Астрономія» є частиною природничо–наукової дисципліни «Геофізика з основами Астрономії». Цей курс є обов’язковим з освітньо–професійної підготовки студентів з спеціальністю «Науки про Землю»,103.

 

 


Course

Синоптична метеорологія

В дисциплине «Синоптическая метеорология» излагаются основные закономерности развития атмосферных процессов с целью прогнозирования погодных условий. Рассматривается природа крупномасштабных атмосферных процессов и явлений, которые с ними связаны, раскрываются их внутренние закономерности и процессы, в них всплывают. Последовательно рассматриваются основные характеристики полей метеорологических величин, процессы формирования и эволюции воздушных масс и связанных с ними погодных условий.

Course

Авіаційна метеорологія (інт)

В дисципліні «Авіаційна метеорологія» вивчається вплив фізичного стану атмосфери на діяльність цивільної  авіації, викладаються теоретичні та методичні основи якісного метеорологічного забезпечення польотів для  підвищення безпеки, регулярності та економічної ефективності повітряних перевезень, засвоються сучасні методи авіаційних прогнозів погоди.Course

Супутникова метеорологія (інт)

В дисципліні “Супутникова метеорологія”  викладаються  основні питання, що стосуються: видів та принципів отримання сучасної супутникової інформації; практичних методів застосування супутникової інформації; розпізнавання, діагнозу та прогнозу синоптичних процесів та процесів мезомасштабу, а також погодних явищ, стану підстильної поверхні та атмосфери за допомогою супутникової інформації.


Course