Інформація про курс

Метою виробничої практики є закріплення знань теоретичного матеріалу; знайомство з організаційною структурою оперативних прогностичних підрозділів; набуття навичок по складанню, обробці та аналізу оперативних матеріалів, використанню розрахункових методів діагнозу та прогнозу погодних умов, складання попереджень (прогнозів) про небезпечні та стихійні метеорологічні явища (НЯ, СМЯ); збір даних для написання магістерської кваліфікаційної роботи та їх обробка.

До задач практики належать: вивчення структури організації бази практики і одержання навиків роботи в трудових колективах, ознайомлення з новими технологіями метеорологічних спостережень та методами обробки даних, ознайомлення з напрямками кліматичних досліджень в Україні, та досліджень України в Антарктиді, аналіз динаміки метеорологічних величин в сучасних умовах глобальних змін клімату, набуття навичок аналізу та прогнозу атмосферних процесів в умовах оперативної роботи, вивчення нових регіональних методів прогнозу погоди та схем обслуговування споживачів.Налаштування

Налаштування