Інформація про курс

Дисципліна «Вплив кліматичних змін на галузі економіки України» належить до професійно-орієнтованого циклу підготовки та розрахований на магістрів всіх спеціальностей і спеціалізацій напряму 103 «Науки про Землю».


Налаштування

Налаштування