Інформація про курс

В дисципліні «Методологія та організація наукових досліджень» викладаються теоретичні засади науки і  науково-дослідної діяльності, методологія та методи наукових досліджень, технологія організації, планування та виконання наукових досліджень, вимоги до складання звітів з науково-дослідних робіт, публікації отриманих результатів, принципи наукової етики.


Налаштування

Налаштування