Інформація про курс

У навчальному курсі «Середньо- та довгострокові прогнози погоди» наведені основні відомості про наукові школи, підходи та методи прогнозів від малої завчасності (3, 5, 10 діб) до кліматологічних (циркуляційна епоха) від основоположних до сучасних досліджень. У загальному в програму включено основні відомості про фактори та складові загальної циркуляції атмосфери (ЗЦА), що обумовлюють довготривалі зміни погоди. Особлива увага приділяється новим поглядам на проблеми середньо- та довгострокового прогнозу погоди на сучасному етапі розвитку та перспективам удосконалення існуючих методів прогнозування.

Налаштування

Налаштування