Сайт кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ

Мета дисципліни «Метеорологія і кліматологія (розділ  Динамічна та синоптична метеорологія засвоєння студентами-екологами основних закономірностей динаміки повітряних течій у вільній атмосфері та у граничному шарі атмосфери, вивчення закономірностей розвитку синоптичних процесів і обумовлених  ними змін погодних характеристик, а також методів  аналізу і короткострокового прогнозу.

Предмет вивчення дисципліни – повітряна оболонка планети – атмосфера, фізичні процеси, що відбуваються у цій оболонці, взаємодія атмосфери з підстильною поверхнею.

Налаштування

Налаштування