Сайт кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ

В дисципліні «Авіаційна метеорологія» вивчається вплив фізичного стану атмосфери на діяльність цивільної  авіації, викладаються теоретичні та методичні основи якісного метеорологічного забезпечення польотів для  підвищення безпеки, регулярності та економічної ефективності повітряних перевезень, засвоються сучасні методи авіаційних прогнозів погоди.В дисципліні “Супутникова метеорологія”  викладаються  основні питання, що стосуються: видів та принципів отримання сучасної супутникової інформації; практичних методів застосування супутникової інформації; розпізнавання, діагнозу та прогнозу синоптичних процесів та процесів мезомасштабу, а також погодних явищ, стану підстильної поверхні та атмосфери за допомогою супутникової інформації.


В дисциплине «Синоптическая метеорология» излагаются основные закономерности развития атмосферных процессов с целью прогнозирования погодных условий. Рассматривается природа крупномасштабных атмосферных процессов и явлений, которые с ними связаны, раскрываются их внутренние закономерности и процессы, в них всплывают. Последовательно рассматриваются основные характеристики полей метеорологических величин, процессы формирования и эволюции воздушных масс и связанных с ними погодных условий.


Налаштування

Налаштування