Сайт кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ

В дисципліні «Синоптична метеорологія» викладаються основні закономірності розвитку атмосферних процесів з метою прогнозування погодних умов. Розглядається природа великомасштабних атмосферних процесів і явищ, що з ними пов’язані, розкриваються їх внутрішні закономірності та процеси, що в них спливають. Послідовно розглядаються основні характеристики полів метеорологічних величин, процеси формування та еволюції повітряних мас і пов’язаних з ними погодних умов.


Основне завдання курсу – вивчення принципів і специфіки спеціалізованого метеорологічного забезпечення галузей економіки, методів оптимального використання метеорологічної інформації в господарській діяльності та оцінки її економічної корисності. Центральне місце в навчальній дисципліні відводиться вибору на підставі метеорологічної інформації найбільш вигідною господарської стратегії споживача, його оптимальних поточних виробничих рішень, а також оцінці одержуваної при цьому користі.


Налаштування

Налаштування