Сайт кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ

Метою дисципліни є формування у аспірантів цілісної системи знань з загальних принципів побудови моделей, ознайомлення аспірантів з універсальними методологічними підходами, які дозволяють будувати адекватні моделі природних процесів та явищ, та ознайомлення з основними математичними методами реалізації цих моделей на практиці.

Налаштування

Налаштування