Сайт кафедри метеорології та кліматології ОДЕКУ

Дисципліна "Обробка  та аналіз інформації" належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту вищої освіти на рівні бакалавра зі спеціальности 193 "Геодезія та землеустрій". Дисципліна знайомить студентів зі статистичними методами обробки та аналізу емпіричних даних з використанням відповідних статистичних алгоритмів для вирішення прикладних задач у сфері геодезії та землеустрою.

Дисципліна «Фізика атмосфери з чергуваннями» належить до системи природничо-наукових і є складовою частиною державного стандарту освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Предмет вивчення дисципліни - повітряна оболонка планети, фізичні процеси, що відбуваються в атмосфері, а також взаємодія атмосфери з підстильною поверхнею.

Дисципліна «Метеорологія і кліматологія» належить до системи природничо-наукових і є обов’язковою в освітньо-професійній підготовці студентів спеціальності «Екологія», шифр 101. Знання, отримані при вивченні основ фізики атмосфери, необхідні для опанування спеціальних дисциплін екологічного напрямку, що формують фахівця у галузі охорони навколишнього середовища. Метою дисципліни також є підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для коректного врахування найважливіших результатів наукових досліджень в галузі формування, змін та коливань клімату, впливу на них природних та антропогенних чинників.

«Фізика атмосфери» відноситься до системи Спеціальна дисциплін спеціальності (ОДС-2) і є складовою частиною на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов'язковою в освітньо-професійної підготовки студентів за спеціальністю Науки про Землю.

«Фізика атмосфери» - формує основу фундаментальних знань про атмосфері і її взаємодія з   підстильної поверхнею, метеорологічних моніторинг на метеорологічних станціях, накопичення та обробки інформації для кліматологічних досліджень, а також для діагнозу і прогнозу стану атмосферного повітря.

Практична значимість дисципліни полягає в тому, що її засвоєння забезпечує формування «метеорологічних мислення» про навколишнє середовище, в якому існує людина, поняття про фізичні процеси, що протікають в атмосфері і безпосередньо впливають на життя і здоров'я людини, стають факторами небезпечних і стихійних явищ.
Дисципліна "Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації" належить до системи природничо-наукових  і є складовою частиною державного стандарту вищої освіти на рівні бакалавра. Ця дисципліна є обов*язковою  в освітньо-професійній підготовці студентів за спеціальністю 103 "Науки про Землю". Мета цієї дисципліни полягає у тому, щоб студенти отримали систему теоретичних знань з методів статистичної обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації й навичок щодо використання відповідних алгоритмів для розв*язання прикладних задач в науках про Землю.

Налаштування

Налаштування